Lielupes Izaicinājums 2020

Lielupes Izaicinājums 2020

Sacensību vieta: Jūrmalā, Tīklu iela 10 (Jūrmalas ostas pārvaldes teritorijā un akvatorijā)

Sacensību laiks: 2020. gada 1. augustā