Lielupes Izaicinājums 2021

Lielupes Izaicinājums 2021

Sacensību vieta: Jūrmalā, Tīklu iela 10 (Jūrmalas ostas pārvaldes teritorijā un akvatorijā)

Sacensību laiks: 2021. gada 7. augustā