LPF noteikumi

Latvijas peldēšanas federācijas sporta veterānu (masters) Кomitejas Nolikums.

Latvijas peldēšanas federācijas sportistu licencēšanas Nolikums.