12. Peldēšanas vecmeistaru atklātās starptautiskās sacensības “Kokneses Rudens 2020”

 

Sakarā ar izsludināto ārkartējo situāciju Latvijā, kas saistīta ar COVID-19 pandēmiju, sacensības "Kokneses rudens 2020" tiek atceltas.

 

 

 

Aicinām rūpīgi iepazīties ar Latvijas Peldēšanas federācijas vadlīnijas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai peldēšanas sacensībās --->

 

Sacensību vieta: Parka iela 27a, Koknese, Latvija (100 km Daugavpils virzienā no Rīgas) Kokneses sporta centra 25 m peldbaseins, 4 celiņi, elektroniskā laika kontrole.

Sacensību laiks: 2020. gada 14. novembrī Reģistrācija no 09:30; Iesildīšanās 10:15; Sacensību sākums 11:00.

Sacensību organizācija un vadība: Sacensības organizē biedrība peldēšanas klubs "Champions" sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas federāciju un Kokneses pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs”.

Sacensības notiek saskaņā ar FINA noteikumiem un sacensību nolikumu.

Dalībnieki: Sacensībās drīkst piedalīties peldēšanas vecmeistari no 25 gadu vecuma, kā arī visi peldēšanas sporta atbalstītāji no 18 gadu vecuma grupā «0».

Visiem sportistiem ir jābūt reģistrētiem FINA atzīto peldēšanas klubu vai sporta organizāciju biedriem.

Sacensību programma:

50 m b/s sportistiem ar ierobežotām kustību iespējām

200m brīvais stils (siev.,vīr.)

200m uz muguras (siev.,vīr.)

200m brass (siev.,vīr.)

200m tauriņstils (siev.,vīr.)

200m komplekss (siev.,vīr.)

Pārtraukums 15 minūtes

50m brīvais stils (siev.,vīr.)

50m uz muguras (siev.,vīr.)

50m brass  (siev.,vīr.)

50m tauriņstils (siev.,vīr.)

400m brīvais stils (siev.,vīr.)

400m komplekss (siev.,vīr.)

6x50m stafete (siev.+vīr.)

Aktuāli:

Iespējams sacensību laikā strādās fotogrāfi, kas iemūžinās dalībniekus sacensību gaitā. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

Reģistrējoties sacensībām dalībnieks vai to pilnvarotā persona piekrīt, ka ir iepazinušies ar nolikumu.

Sacensības notiek bez skatītāju klātbūtnes. Peldbaseina telpās (peldbaseinā, ģērbtuvēs) drīkst atrasties sacensību dalībnieki, treneri un tiesneši.