12. Peldēšanas vecmeistaru atklātās starptautiskās sacensības “Kokneses Rudens 2021"

Sacensību vieta: Parka iela 27a, Koknese, Latvija (100 km Daugavpils virzienā no Rīgas) Kokneses sporta centra 25 m peldbaseins, 4 celiņi, elektroniskā laika kontrole.

Sacensību laiks: 2021. gada 13. novembrī Reģistrācija no 09:30; Iesildīšanās 10:15; Sacensību sākums 11:00.

Sacensību organizācija un vadība: Sacensības organizē biedrība peldēšanas klubs "Champions" sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas federāciju un Kokneses pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs”.

Sacensības notiek saskaņā ar FINA noteikumiem un sacensību nolikumu.

Dalībnieki: Sacensībās drīkst piedalīties peldēšanas vecmeistari no 25 gadu vecuma, kā arī visi peldēšanas sporta atbalstītāji no 18 gadu vecuma grupā «0».

Visiem sportistiem ir jābūt reģistrētiem FINA atzīto peldēšanas klubu vai sporta organizāciju biedriem.