Starptautiskās vecmeistaru sacensības "Atvasaras Relaks 2019"

Sacensības organizē un vada Ventspils vecmeistaru peldēšanas klubs " Octopus"